|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1285 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 22 สิงหาคม 2562/10:40:03
ประกาศ เรื่อง สอบราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 สิงหาคม 2562/14:47:23
ประกาศ ผู้ชนะการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2562 ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 สิงหาคม 2562/15:45:20
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 กรกฏาคม 2562/09:59:52
รับสมัครสอบคัดเลือก ทต.หนองหิน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/11:08:50
เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2562  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 610 แกลเลอรี่

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 7 ภาพ


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลช่องลม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังชมพู จ.เพชรบู
กองการศึกษา
รูปภาพ 40 ภาพ


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณ
กองการศึกษา
รูปภาพ 28 ภาพ


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลช่องลม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียร
กองการศึกษา
รูปภาพ 22 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่