|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 749 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มิถุนายน 2559/16:03:58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มิถุนายน 2559/15:57:45
ตรวจงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนายสงกรานต์ หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มิถุนายน 2559/08:47:20
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการสิ่งแวดล้อมและสนามกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มิถุนายน 2559/14:14:53
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มิถุนายน 2559/13:23:09
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 มิถุนายน 2559/12:44:28
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 385 แกลเลอรี่

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 0 ภาพ


ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคนดีวิถีประชาธิปไตย
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 43 ภาพ


โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน"
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 36 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่