|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1341 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 20 มีนาคม 2563/14:48:35
มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 มีนาคม 2563/10:47:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 มีนาคม 2563/15:23:26
ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ภาคเรียนที่ 1/2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 มีนาคม 2563/15:33:54
ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 มีนาคม 2563/14:26:21
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กุมภาพันธ์์ 2563/14:23:19
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 684 แกลเลอรี่

ทำความสะอาดป้องกันโควิท19
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 21 ภาพ


ทำหน้ากากอนามัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ


ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนางสาวสนม สอนด้วง
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 12 ภาพ


โครงการอบรมเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่