|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 819 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กันยายน 2559/16:35:51
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 กันยายน 2559/13:54:57
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำ (ต้านภัยแล้ง) หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจริญ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 กันยายน 2559/13:34:09
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำ (ต้านภัยแล้ง) หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 กันยายน 2559/10:01:39
แจ้งกำหนดรับบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 4 ราย  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กันยายน 2559/15:05:18
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวคนพิการและการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 กันยายน 2559/16:35:12
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 32/2559  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 408 แกลเลอรี่

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 9 ภาพ


ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 57 ภาพ


โครงการให้ความรู้โรคเอดส์กลุมเสี่ยงและวัยรุ่น
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 61 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่