|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 730 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 พฤษภาคม 2559/14:16:13
กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยสายบ้านนายสำรี พิมพ์วงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤษภาคม 2559/15:30:06
กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลช่องลม (งวดที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤษภาคม 2559/15:29:58
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤษภาคม 2559/15:29:47
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเชตจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 พฤษภาคม 2559/16:10:50
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 พฤษภาคม 2559/16:18:38
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 381 แกลเลอรี่

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


รดน้ำ ขอพร นายอำเภอลานกระบือและอดีตนายอำเภอลานกระบือ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 39 ภาพ


โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลช่องลมประจำปี 2559
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 47 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่