|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 862 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 ธันวาคม 2559/15:27:07
กำหนดการออกบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 ธันวาคม 2559/10:39:12
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการวางท่อพร้อมบานระบายทดน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ (ต่อ)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 พฤศจิกายน 2559/09:31:55
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ต้านภัยแล้ง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม (รอบ 3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 พฤศจิกายน 2559/15:17:45
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวคนพิการและการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 พฤศจิกายน 2559/11:11:52
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (ต้านภัยแล้ง)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 พฤศจิกายน 2559/11:09:06
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (ต้านภัยแล้ง)  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 425 แกลเลอรี่

ประมวลภาพกิจกรรม คิกออฟ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 36 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 18 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 22 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่