|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1404 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 2 กรกฏาคม 2563/22:16:12
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลช่องลมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 มิถุนายน 2563/09:10:34
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 8 กรกฏาคม 2563/15:14:26
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:17:13
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:11:26
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกรณี กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:04:08
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 709 แกลเลอรี่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทั้งหมด 6 วัดในเขต
กองการศึกษา
รูปภาพ 0 ภาพ


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเปิดเทอมวันแรก หลังจากหยุดยาวมานานหลายเดือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโ
กองการศึกษา
รูปภาพ 74 ภาพ


วัน อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ดูแลสวัสดิการ สร้างความเชื่อมั่น สร้าง
กองการศึกษา
รูปภาพ 4 ภาพ


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สื่อมวลชนส่วนกลาง จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ถ่ายทำข่าว "แห่นางแมวขอฝน" ตำบล
กองการศึกษา
รูปภาพ 14 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่