|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1255 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มิถุนายน 2562/15:50:39
รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.จันทิมา.pdf  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มิถุนายน 2562/15:45:31
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มิถุนายน 2562/14:24:31
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มิถุนายน 2562/14:15:02
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 36  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มิถุนายน 2562/13:53:14
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 592 แกลเลอรี่

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 65 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 7 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 43 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่