|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 800 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 สิงหาคม 2559/15:08:40
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 สิงหาคม 2559/15:06:01
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลคะแนนการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 สิงหาคม 2559/13:47:20
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการขุดลอกคลองซอยส่งน้ำ จากคลองสามปัก ถึงคลองหร่ายปักเสี้ยม หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 สิงหาคม 2559/13:40:05
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลช่องลม (งวดที่ 2)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 สิงหาคม 2559/13:03:04
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองซอยส่งน้ำ จากคลองลานตาช้าง ถึง นานายพรชัย ใจงาม หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 สิงหาคม 2559/22:17:50
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แจ้งหยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 399 แกลเลอรี่

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 11 ภาพ


ประมวลภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


ประมวลภาพกิจกรรม โครงการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 33 ภาพ


กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลช่องลม
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 28 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่