|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1095 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 มิถุนายน 2561/16:55:12
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 มิถุนายน 2561/16:18:42
ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่องลม ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 มิถุนายน 2561/13:33:59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 มิถุนายน 2561/16:16:42
แจ้งกำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 พฤษภาคม 2561/17:12:11
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนักเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 พฤษภาคม 2561/16:05:25
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย (เพิ่มเติม)  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 526 แกลเลอรี่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม รอบเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 9 ภาพ


รดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 20 ภาพ


เทศบาลตำบลช่องลมเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอลานกระบือ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 33 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่