|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1483 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองช่าง
โฟส : 25 กุมภาพันธ์์ 2564/11:02:29
แจ้งเข้าดำเนินการ ปรับปรุงประปาหอถังสูง ภายในตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2564/20:55:27
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม เขตเลือกตั้งที่ 2  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2564/16:50:55
ประกวดราคา e-bidding เลขที่1/2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2564/16:45:43
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2564/16:38:54
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม เขตเลือกตั้งที่ 1  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 11 กุมภาพันธ์์ 2564/16:16:16
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลมและนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 795 แกลเลอรี่

เทศบาลตำบลช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 5 ภาพ


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมน
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 22 ภาพ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (การอ่าน)
กองการศึกษา
รูปภาพ 73 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่