นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
11 พฤษภาคม 2565 09:23
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านคลองเจริญ 4.2565
ไพล์เอกสาร : NF2205110924509481.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th