นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
18 พฤศจิกายน 2565 10:15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่1 บ้านช่องลม
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2212221016143881.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th