นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
14 ธันวาคม 2565 15:25
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายทางบ้านนายวิโชญถึง ถนนลาดยางสายลานกระบือ -ลานตาบัว หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ
ไพล์เอกสาร : NF2212220325443862.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th