นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองคลัง)
23 ธันวาคม 2565 09:33
ประกวดราคา e-bidding โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายททางบ้านนายวิโชญ-ถนนลาดยางสายลานกระบือลานตาบัว
ไพล์เอกสาร : NF2212260933328347.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th