นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
3 สิงหาคม 2565 08:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565
ไพล์เอกสาร : NF2208030845462254.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th