นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองวิชาการและแผนงาน)
8 กันยายน 2563 15:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายกลางบ้านถึงบ้านนายคำภา ขันสู้การ หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : news1559_file_6112.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th