นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(กองวิชาการและแผนงาน)
11 กันยายน 2563 13:43
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านนางกุหลาบ กลมกล่อม ถึงถนนลาดยางสายหร่ายการ้อง หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร
ไพล์เอกสาร : news1560_file_8055.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th