นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
27 เมษายน 2565 08:38
ประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บริเวณแยกบ้านนายชำนาญ จุลมุสิ - คลองเมือง หมู่ที่2 บ้านเกศกาสร
ประกาศ
ไพล์เอกสาร : NF2204270839049366.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th