นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5 มกราคม 2565 13:54
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ไพล์เอกสาร : NF2201050156235656.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2201050156239615.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2201050156231704.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2201050156236599.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th