นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ประกาศรับสมัคร

(กองวิชาการและแผนงาน)
28 มกราคม 2563 15:40
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
ไพล์เอกสาร : news1457_file_3524.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th