นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ประกาศรับสมัคร

(กองวิชาการและแผนงาน)
18 กุมภาพันธ์ 2563 14:27
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลท่าไม้
ไพล์เอกสาร : news1468_file_341.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th