นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

13 สิงหาคม 2564 13:47
รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

         เมื่อวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร จำนวน 100 แพ็ค เพื่อใช้สำหรับบริการศูนย์พักคอย Community Isolation:CI และศูนย์กักตัว Local Quarantine:LQ ขอบคุณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดกำแพงเพชร


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th