นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

24 สิงหาคม 2564 14:32
เก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงนาสาธิตศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

          วันนี้ 24 สิงหาคม 2564 ท่านของนายกเทศมนตรี สันติ สี่เล็กสุวรรณ พร้อมด้วย ท่านเลขานายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานกองการศึกษาร่วมมือร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเศบาลตำบลช่องลม


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th