นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

24 สิงหาคม 2564 08:55
รวมภาพรับมอบของบริจาค ศูนย์พักคอย และLQ ตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคสิ่งของ    เพื่อสนับสนุนภารกิจสถานกักกันโรคท้องที่ สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมายังพื้นที่ตำบลช่องลม (LQ) พื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค และบางส่วนได้เก็บรวบรวมสำรองไว้ให้เบิกจ่ายที่อาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

 


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th