นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

25 ตุลาคม 2564 11:15
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลตำบลช่องลมบริการฉีดวัคซีนวัค ????pfizer เข็ม1ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลตำบลช่องลมบริการฉีดวัคซีนวัค ????pfizer เข็ม1ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในเขตตำบลช่องลมทุกคน
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลช่องลม ที่มีอายุ 12 ปี ฉีดครบถ้วน จำนวน 16 คน แบบ 100% อีกไม่นานเราก็จะกลับมาเปิดเรียนตามปกติ

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th