นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 มกราคม 2565 10:27
การประกวด To be number one Dancercise Championship 2022
ทีม Diamond Dance Chonglom Junior ร.ร.เทศบาลช่องลม ได้รับรางวัลชมเชย (ที่4)????????
การประกวด To be number one Dancercise Championship 2022
ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th