นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

28 มีนาคม 2565 14:52
รางวัล "องค์กรต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุ
วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เข้ารับเกียรติบัตร "องค์กรต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร????????????

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th