นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

20 พฤษภาคม 2565 14:48
To be number one ch​ampion cup kamphaeng phet 2021 รอบคัดเลือกระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบา
วันที่ 30 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม นายทนง นาทาม ปลัดเทศบาล นายระเบียบ น้อยพงษ์ ประธานสภาและทีมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด To be number one champion cup kamphaeng phet 2021 รอบคัดเลือกระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th