นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2565 10:06
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดคลองเจริญ หมู่ที่7 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th