นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

18 มกราคม 2566 09:26
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียน ด้านการเรียนดีเด่น ด้านกีฬาดีเด่น และด้านคุณธรรมดีเด่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 5 ชุดการแสดง การเข้าร่วมฐานกิจกรรม และกิจกรรมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์บนเวทีกลาง กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th