นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:50
การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย 1 ใน 3 ตัวแทนระดับประเทศ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำโดย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ
---ทั้งนี้ เทศบาลตำบลช่องลม นำโดยนายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th