นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

30 มีนาคม 2566 13:17
ตรวจเช็คและทำความสะอาดรถเป็นประจำทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน
นโยบายท่านนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม นายเชาวลิต เสถียร มอบหมายให้พนักงานทุกกองตรวจเช็คและทำความสะอาดรถเป็นประจำทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th