นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

29 มีนาคม 2565 12:02
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีตัวแทนภาคประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th