นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 มกราคม 2565 10:33
รางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วย นายสันติ สี่เล็กสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางปัณฑา จูด้วง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564????????????
จากท่านสาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th