นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

25 เมษายน 2565 08:57
กิจกรรมประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดยนายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมโครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาล โดยมีกิจกรรมประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำความสะอาด 5 ส. ภายในสำนักงาน กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง สร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th