นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2565 10:07
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th