นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:46
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th