นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

2 มีนาคม 2566 10:57
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่องาน "เต๊อนี้ เกศกาสร"
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ภายใต้ชื่องาน "เต๊อนี้ เกศกาสร" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเกศกาสร หมู่ที่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนและร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองกับผู้ประกอบการชุมชน(Champ) ทั้ง 10 โปรแกรม ประกอบด้วย
1. มัดหมี่ทอมือ ลือนาม
2.สันหมู มัดตอก
3.กระติ๊บข้าว บ่าวภูไท
4.ปลาร้าด่วน
5.ข้าวจี่สีทอง
6.หน่อไม้ทรงเครื่อง
7.น้ำพริกส่งเดช
8.พวงดอกฝ้าย
9.แกงหวายใส่ไก่แม่เขิ่ง
10.สาลีห่อกาบ
---โดย นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th