นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

8 พฤศจิกายน 2564 09:03
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยนายสันติ สี่เล็กสุวรรณ รองนายก นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางปัณฑา จูด้วง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และทีมงานสร้างสุขเทศบาลตำบลช่องลม
"เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล" ได้แก่????????????????
---รางวัล ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564
---รางวัล นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมวชิรปราการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th