นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

8 พฤศจิกายน 2564 09:10
งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 14
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อำเภอลานกระบือจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 14 นำโดย นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ ปลัดอำเภอลานกระบือ นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้ใจบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ วัดบึงพระนางทองตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th