นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

30 มีนาคม 2566 13:18
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร การทาสีอาคาร
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลช่องลม ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร การทาสีอาคาร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 จัดโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาล ตำบลช่องลม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th