นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

23 พฤษภาคม 2565 08:29
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 “ ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงได้จัดกิจกรรม บำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินรอบโคนต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th