นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

13 กันยายน 2566 08:27
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
30 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สสจ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th