นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 มกราคม 2565 10:31
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วัน ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลช่องลม จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนลานกระบือ-ลานตาบัว เพื่อรักษาความสะอาดและเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th