นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

12 กันยายน 2565 11:15
โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้ นางสาวไอศิกา กวดนอก รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0-6 ปี ณ หอประชุมวังยาง เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th