นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

12 กันยายน 2565 11:18
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th