นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

18 มกราคม 2566 08:44
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลช่องลม จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานและประชาชนตำบลช่องลม ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th