นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 เมษายน 2566 14:13
จุดป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
เช้านี้ (11 เมษายน 2566) นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย จุดป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ซึ่งได้เริ่มตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ บริเวณ ป้อมตำรวจหมู่ที่6 บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th