นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

25 เมษายน 2566 14:04
โครงการวันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดยนายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมโครงการวันเทศบาล เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการก่อกำเนิดเทศบาล โดยมีพิธีอ่านสาร รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2566 พิธีทางศาสนาถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ในเขตตำบลช่องลม และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำความสะอาด 5 ส. ภายในสำนักงาน เพื่อความสะอาดพร้อมให้บริการกับพี่น้องประชาชน

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th