นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

11 มกราคม 2565 10:29
การจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลช่องลม ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th