นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

12 กันยายน 2565 11:20
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลช่องลม ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th