นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

12 กันยายน 2565 11:23
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th