นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2565 10:03
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังข้อราชที่สำคัญ และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละกองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th