นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2564 09:18
กองวิชาการและแผนงาน
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
8 พฤศจิกายน 2564 09:10
กองวิชาการและแผนงาน
งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 14
8 พฤศจิกายน 2564 09:07
กองการศึกษา
วันที่ 2 พ.ย.64 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม
8 พฤศจิกายน 2564 09:05
สำนักปลัดเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
8 พฤศจิกายน 2564 09:03
กองวิชาการและแผนงาน
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล
25 ตุลาคม 2564 11:15
กองการศึกษา
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลตำบลช่องลมบริการฉีดวัคซีนวัค ????pfizer เข็ม1ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th