นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
20 พฤษภาคม 2565 16:48
กองการศึกษา
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
20 พฤษภาคม 2565 14:48
กองการศึกษา
To be number one ch​ampion cup kamphaeng phet 2021 รอบคัดเลือกระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบา
27 เมษายน 2565 11:47
กองการศึกษา
บูรณาการโครงการประเพณีสงกรานต์
25 เมษายน 2565 08:57
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กิจกรรมประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
29 มีนาคม 2565 12:02
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2
28 มีนาคม 2565 14:52
กองการศึกษา
รางวัล "องค์กรต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุ

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th