นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
18 มกราคม 2566 09:31
กองการศึกษา
ข่าว ThaiPBS รายการทุกทิศทั่วไทย “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม” อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพช
18 มกราคม 2566 09:26
กองการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
18 มกราคม 2566 08:49
สำนักปลัดเทศบาล
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท
18 มกราคม 2566 08:44
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
23 ธันวาคม 2565 14:49
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลมและการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่าง
6 ธันวาคม 2565 17:35
กองการศึกษา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ฉบับที่ 32

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

คู่มือประชาชน

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th