นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097

แกลเลอรี่กิจกรรม

แสดงรายการกิจกรรมล่าสุด 6 กิจกรรม
24 สิงหาคม 2564 14:32
กองการศึกษา
เก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงนาสาธิตศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
24 สิงหาคม 2564 08:55
กองวิชาการและแผนงาน
รวมภาพรับมอบของบริจาค ศูนย์พักคอย และLQ ตำบลช่องลม
24 สิงหาคม 2564 08:51
กองวิชาการและแผนงาน
สำรวจประปาหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมของบอุดหนุนจากกรมฯ จัดทำโครงการคลีนวารี
24 สิงหาคม 2564 08:45
กองวิชาการและแผนงาน
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
17 สิงหาคม 2564 14:59
กองการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
13 สิงหาคม 2564 13:47
กองการศึกษา
รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม

ประกาศรับสมัคร

แสดงรายการข่าวสารล่าสุด 6 กิจกรรม
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th