นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(กองคลัง)
1 มีนาคม 2566 10:21
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี
ไพล์เอกสาร : NF2303011021547229.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th