นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

ประกาศรับสมัคร

(สำนักปลัดเทศบาล)
3 พฤศจิกายน 2565 14:07
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช่องลม รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช่องลม
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง????????????
---นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
---เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th