นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(สำนักปลัดเทศบาล)
5 พฤศจิกายน 2564 15:04
ประเภททั่วไป
ไพล์เอกสาร : NF2111050305551259.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050305551445.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050305553436.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050305558302.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050305557465.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th