นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(สำนักปลัดเทศบาล)
5 พฤศจิกายน 2564 15:06
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : NF2111050306562393.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th