นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(สำนักปลัดเทศบาล)
5 พฤศจิกายน 2564 15:07
ประเภทวิชาการ
ไพล์เอกสาร : NF2111050310068928.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310062864.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310067829.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310061437.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310065068.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310061028.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310061827.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310064005.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310065421.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2111050310062818.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th